Новости

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)

Ціль щодо скасування до кінця 2015 року міждержавних стандартів, розроблених до 1992 року (далі – ГОСТ), визначена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII (далі – Програма).

Взяточничество является серьезной проблемой нашего времени. По данным Всемирного банка, в качестве взяток выплачивается около 1 триллиона долларов ежегодно. Это наносит непоправимый вред экономикам разных стран и способствует повышению уровня бедности во  всем мире. Для борьбы с коррупцией  было многое сделано на международном законодательном уровне, но к сожалению проблема до сих пор не решена.

Международная организация по стандартизации  (ISO) также вносит вклад в борьбу с коррупцией. Новый стандарт ISO 37001 «Антикоррупционные системы управления» разработан, чтобы помочь организациям реализовать эффективные меры по предотвращению и пресечению взяточничества и привить  культуру честности, прозрачности и целостности.

Опубликован новый международный стандарт ISO 10360-10:2016 «Геометрические характеристики изделий. Приемочные и повторные поверочные испытания систем измерения координат. Часть 10: Лазерное устройство сопровождения для измерения расстояния от точки к точке».

Досягнення реформи системи технічного регулювання не завжди помітні, проте вони мають стратегічне значення для розвитку бізнесу. Тільки за останній рік було скасовано понад 15 000 застарілих міждержавних стандартів (ГОСТів). Натомість за 2014-2015 роки було прийнято понад 6000 національних нормативно-правових документів, більшість з яких гармонізовані з міжнародними та європейськими. Про це розповів заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час круглого столу на тему: “Стратегія розвитку системи технічного регулювання”.

Новий міжнародний стандарт, опублікований Міжнародною організацією з стандартизації (ISO)стосується надувного ігрового обладнання і називається ISO 20187:2016 "Надувное ігрове обладнання. Вимоги до безпеки і методи випробувань". Документ розроблений фахівцями технічного комітету ISO ТК 83 "Спортивні та інші рекреаційні об'єкти і обладнання".

Международная организация по стандартизации (ISO) пополнила свой портфель новым международным стандартом ISO 19281:2016 «Грузы для воздушной перевозки. Огнестойкие контейнеры. Требования к конструкции, характеристикам и методам испытания».